RedOrange Sourcing Intelligence heeft verschillende inkoop-allianties opgezet tussen ziekenhuizen, door structurele kennisuitwisseling is de inkoopkracht van deze ziekenhuizen fors vergroot.
Door het bundelen van kennis kunnen ze bij leveranciers aanzienlijke kortingen bedingen, het maakt betere evaluaties van leveranciers mogelijk, gezamenlijk aanbesteden administratieve rompslomp wordt verminderd.
Binnen één alliantie zitten ziekenhuizen met ongeveer dezelfde omvang om te verzekeren dat de meerwaarde van de alliantie voor alle partijen ongeveer gelijk is.
Intensieve onderlinge samenwerking is nodig om een alliantie echt succesvol te maken.

De inkoopallianties worden door RedOrange Sourcing Intelligence ondersteund o.a. door het organiseren van maandelijkse meetings, het beheren van een internetportal voor informatie-uitwisseling en het maken van Benchmarks en Spendanalyses.
Verschillende malen zal met medische specialisten van de leden worden afgesproken om de kwaliteit van data op productniveau te waarborgen, deze verdiepingsonderzoeken worden verdeeld over de alliantieleden.