Benchmarking heeft als doel het inzichtelijk maken van gehanteerde prijsdifferentiatie door leveranciers.
Het is alom bekend dat er prijsdifferentiatie wordt toegepast door alle leveranciers.
Het inzichtelijk maken van prijsdifferentiatie kent kortweg twee gebieden van inzicht, met elk een eigen conclusie.

De mogelijkheden opgesomd, deze zijn zowel toepasbaar op nationale als internationale benchmarks:

Ten eerste de nationale benchmarking.
Binnen een klein land als Nederland is prijsdifferentiatie de normaalste zaak van de wereld.
Door middel van benchmarking is het doel van RedOrange Sourcing Intelligence om de markt transparanter te maken.
RedOrange Sourcing Intelligence maakt een prijsvergelijk op basis van daadwerkelijk bestelde producten (order regel niveau).
Alleen op deze manier kan er duidelijk inzicht worden verschaft in prijsdifferentiatie.
Dus niet alleen de prijs maar ook het volume zal worden meegenomen.
Vanuit de industrie zijn wij gewend dat er een relatie bestaat tussen volume en prijs, wat niet altijd opgaat in de medische sector.

Ten tweede de internationale benchmarking.
Verschillende economieën zorgen voor verschillende prijsstrategieën die een leverancier toepast.
Na het tot stand komen van de EU zullen deze economieën ook steeds meer naar elkaar toe groeien.
In de prijsstrategieën van de leveranciers zal dit niet altijd direct duidelijk worden.

Bij de internationale benchmarking maakt RedOrange Sourcing Intelligence inzichtelijk hoe de diverse leveranciers diverse prijsstrategieën toepassen in diverse landen.
Bij het maken van deze analyse is RedOrange Sourcing Intelligence zich sterk bewust van de vertrouwelijkheid van deze spend informatie.
Een andere zorginstelling zal dan ook nooit en ten nimmer gegevens kunnen inzien van een andere zorginstelling.
Alle gepubliceerde informatie wordt op gepaste wijze geanonimiseerd.

RedOrange Sourcing Intelligence zet zich momenteel sterk in om zoveel mogelijk zorginstellingen zich te laten aansluiten bij deze benchmark informatie.
Op deze manier zal de prijs differentiatie steeds beter inzichtelijk en betrouwbaarder worden.
Deze nieuwe en unieke manier van transparantie voor de medische gezondheidssector is in diverse industrieën reeds een commodity.