Wij hebben als RedOrange Groep een ruime ervaring in het ontwikkelen van ambitieuze en toch haalbare inkoopstrategieën voor een breed aantal inkoopcategorieën vanuit de Industriële achtergrond en nog belangrijker de gehele Medische en Laboratorium scope van (grote) ziekenhuizen.
Om de inkoopkracht werkelijk te vergroten is het noodzakelijk dat de goede informatie die met Spendanalyses en Benchmarking wordt opgedaan, ook juist vertaald wordt naar haalbare strategieën. Hierbij houden we veel rekening met gevoeligheden van en voor interne gebruikers, waarbij we de gebruikers in veel gevallen ook actief laten participeren in het proces om te komen tot de finale categorie aanpak. Ook differentiatie in strategieën voor onderdelen van een inkoop-categorie is belangrijk voor zowel de haalbaarheid als de maximalisatie van de besparingen.

Wij hebben als RedOrange Sourcing Intelligence een gestructureerde methodologie voor het bepalen van de meest geëigende strategie en ook voor de best wijze van implementatie hiervan. Door de ruime ervaring met de medische en laboratorium scope kunnen we vaak ook meedenken over het uiteindelijke product gebruik en over de nog weinig bekende product alternatieven. We vertellen hier graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Copyright (c) RedOrange 2013. All rights reserved.