Om de juiste beslissingen te kunnen maken is een inkooporganisatie afhankelijk van de juiste kennis.
Deze kennis zal voor een groot gedeelte komen uit de spend data van de betreffende organisatie.
Grote inkooporganisaties kennen twee kwesties wanneer zij beslissingen moeten maken aan de hand van deze spend data.
Ten eerste zijn ze gebonden aan de inzichten uit de (veelal) standaard rapportages.
Ten tweede is de betrouwbaarheid van deze cijfers niet altijd te garanderen.

Vaak worden de bekende ERP systemen (bijvoorbeeld SAP, ORACLE of NAVISION) gebruikt voor bestellingen bij diverse leveranciers.
Deze systemen kennen vaak een aantal standaard rapportages welke meestal gericht zijn op de bekende dimensie inzichten, zoals:

Wanneer er om wat voor reden voor reden dan ook afgeweken dient te worden van de standaard rapportages is dit een kostbaar traject.
RedOrange Sourcing Intelligence maakt met behulp van downloads uit het systeem mogelijk om alle gewenste inzichten te verschaffen om zo de juiste beslissingen te kunnen nemen.

De tweede kwestie is de betrouwbaarheid van de cijfers uit de spend data van de inkooporganisatie.
Met onze ervaring kunnen wij concluderen dat de spend overzichten uit de standaardrapportages vaak een betrouwbaarheid hebben van maximaal 70%.
Dit relatief lage percentage komt tot stand door het verkeerd invoeren van de producten. Data cleansing verhoogt de betrouwbaarheid van een spendanalyse.
RedOrange Sourcing Intelligence streeft hier naar een duurzame oplossing en zal dan ook altijd zorgdragen voor een methodiek om de gecleansde data terug te laten vloeien in het eigen systeem.